GdaXqlDelete

Name

GdaXqlDelete -- 

Synopsis#define   GDA_XQL_DELETE_CONST      (obj)
GdaXqlItem* gda_xql_delete_new       (void);

Description

Details

GDA_XQL_DELETE_CONST()

#define GDA_XQL_DELETE_CONST(obj)	G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST((obj), gda_xql_delete_get_type(), GdaXqlDelete const)

obj :


gda_xql_delete_new ()

GdaXqlItem* gda_xql_delete_new       (void);

Returns :