%(encoding)s %(prev)s %(next)s

%(subject_html)s

%(author_html)s %(email_html)s
%(datestr_html)s


%(body)s


Више информација о листи слања %(listname)s