mailing lista konfiguracija članstva za

pretplatnički status, lozinka, i opcije za mailing listu.

Mjenjanje Vaših članskih informacija
Adresu s kojom ste pretplaćeni na mailing listu možete promijeniti unošenjem nove adrese u donja polja. Primijetite da će potvrdni mail biti poslan na novu adresu i da promjena mora biti potvrđena prije nego bude obrađena.

Vrijeme potvrde isteći će za otprilike .

Također možete opcionalno postaviti ili promijeniti vaše stvarno ime (npr. Pero Perić).

Ako želite napraviti članske promjene za sve liste na koje ste pretplaćeni na , uključite Promjeni svuda polje.

Nova adresa:
Unesite ponovno radi potvrde:
Vaše ime (opcionalno):

Promjeni svuda

Odjava sa Vaše ostale pretplate
Uključite potvrdno polje i kliknite na ovaj gumb da biste se odjavili sa ove mailing liste. Upozorenje: Ova akcija će biti poduzeta odmah!

Možete vidjeti popis svih drugih maling lista čiji ste član na . Koristite ovo ako želite napraviti iste izmjene članskih postavki kod drugih pretplata.

Vaša Lozinka

Zaboravili ste Lozinku?

Kliknite na ovaj gumb da biste primili lozinku na svoju člansku adresu.

Promjenite Lozinku

Nova lozinka:
Unesite ponovno da bi potvrdili:

Promjeni svuda.

Vaše pretplatničke postavke

Trenutne vrijednosti su odabrane.

Primijetite da neke od postavki imaju Postavi globalno polje. Uključivanjem ovog polja rezultirat će promjenama na svim mailing listama čiji ste član na . Kliknite gore na Prikaži moje druge pretplate da biste vidjeli na koje ste druge mailing liste pretplaćeni.

Dostava maila

Postavite ovu opciju na Uključeno da biste primili poruke poslane na ovu mailing listu. Postavite istu na Isključeno ako želite ostati pretplaćeni, ali ne želite da vam mail bude dostavljen za neko vrijeme (npr. idete na godišnji odmor). Ako isključite dostavu maila nemojte je zaboraviti uključiti kada se vratite; ona neće automatski biti ponovno uključena.

Uključeno
Isključeno

Postavi globalno

Postavi Digest Mod

Ako uključite digest mod, dobijat ćete skupljene poruke (obično jednom na dan, ali moguće i više na prometnim listama), umjesto svake posebno onda kada su poslane. Ako je digest mod uključen pa isključen, možda dobijete jedan posljednji mail sa skupljenim porukama.

Isključeno
Uključeno
Primaj MIME ili Običan Tekstualni Digest Mail?

Vaš mail preglednik može, ali i ne mora podržavati MIME digest mail. Općenito, MIME digest mail je preporučen, ali ako imate problema sa čitanjem, odaberite običan tekstualni digest mail.

MIME
Običan Tekst

Postavi globalno

Primaj vlastite poruke sa liste?

Obično ćete dobijati svaku kopiju poruke koju pošaljete na listu. Ako ne želite primati ovu kopiju, postavite ovu opciju na Ne.

Ne
Da
Primaj potvrdni mail kada pošaljem mail na listu?

Ne
Da
Primi podsjetnik lozinke za ovu listu?

Jedno mjesečno, primit ćete e-mail koji sadrži podsjetnik lozinke za svaku listu na ovom racunalu na koju ste pretplaćeni. Navedeno možete isključiti za svaku listu tako da izaberete Ne za ovu opciju. Ako isključite podsjetnike lozinki za sve liste na koje ste pretplaćeni, nikakav e-mail u obliku podsjetnika vam neće biti poslan.

Ne
Da

Postavi globalno

Ne prikazuj me na pretplatničkoj listi?

Kada netko gleda listu članova, vaša e-mail adresa je normalno prikazana. Ako ne želite da vaša e-mail adresa bude prikazana na članskoj listi, odaberite Da za ovu opciju.

Ne
Da
Koji jezik preferirate?

Na koje biste se naslove kategorija željeli pretplatiti?

Biranjem jednog ili više naslova možete filtrirati promet na mailing listi, tako da primate samo podskup poruka. Ako se poruka podudara sa jednim od vaših selektiranih naslova, onda ćete dobiti poruku, a inače nećete.

Ako se poruka ne podudara sa niti jednim naslovom, pravilo dostave zavisi o donjim postavkama. Ako ne izaberete niti jedan naslov, dobit ćete sve poruke poslane na mailing listu.

Da li želite primati poruke koje se ne podudaraju sa niti jednim filterom naslova?

Ova opcija će imati efekta samo ako ste pretplaćeni na barem jedan gornji naslov. Ona opisuje koje je aktivno dostavno pravilo za poruke koje se ne podudaraju sa niti jednim filterom naslova. Izbor Ne kaže da ukoliko se poruka ne podudara sa niti jednim filterom naslova, onda nećete dobiti poruku, dok izbor Da kaže da se obavi dostava takve poruke.

Ako gore niste odabrali niti jedan naslov, onda ćete primati svaku poruku poslanu na mailing listu.

Ne
Da
Izbjegavaj duplikate poruka?

Kada ste eksplicitno navedeni u To: ili Cc: zaglavljima poruke sa liste, možete odabrati da ne primate kopiju poruke sa mailing liste. Odaberite Da da izbjegnete primanje kopije sa mailing liste; odaberite Ne da biste primali kopije.

Ako lista ima uključene personalizirane poruke članova, a vi ste odabrali primanje kopija, tada će svaka kopija imati dodano X-Mailman-Copy: yes zaglavlje.

Ne
Da

Postavi globalno