Administrativni zahtjevi su prikazani na jedan od dva načina, na stranici sažetak i na stranici detalji. Stranica sažetak sadrži zahtjeve za pretplatom i odjavom koji su na čekanju, kao i poruke koje čekaju vaše odobrenje, grupirane po e-mail adresi pošiljatelja. Stranica detalji sadrži detaljan prikaz svake zadržane poruke, uključujući sva zaglavlja poruke i izvadak tijela poruke.

Sljedeće akcije dostupne su na svim stranicama:

Za zadržane poruke, uključite opciju Sačuvaj ako želite pohraniti kopiju poruke za administratora. Ovo je korisno za zloupotrebljene poruke koje želite odbaciti, ali želite sačuvati podatak za kasnju provjeru.

Uključite opciju Proslijedi i upišite adresu na koju želite proslijediti poruku ako je prosljeđujete nekome tko nije na listi. Da biste uredili zadržanu poruku prije nego što je ona poslana na listu, trebali biste je proslijediti sebi (ili vlasnicima liste) i napustiti izvornu poruku. Nakon pojavljivanja poruke u Vašem poštanskom pretincu, napravite izmjene i ponovno pošaljite poruku na listu, uključujući Odobreno: zaglavlje koje sadrži lozinku liste. U ovom slučaju nije preporučljivo pisati komentar o promjeni teksta poruke.

Ako je pošiljatelj član liste koja je moderirana, opcionalno možete obrisati njegovu moderacijsku oznaku. Ovo je korisno kada je Vaša lista konfigurirana tako da stavlja nove članove na probno korištenje, a Vi ste odlučili da se tome članu može vjerovati kod slanja novih poruka bez odobravanja istih.

Ako pošiljatelj nije član liste, možete dodati e-mail adresu u pošiljateljev filter. Pošiljateljevi filteri su opisani na stranici privatnost pošiljateljevi filteri i mogu biti: auto-prihvati (Prihvaćeni), auto-zadrži (Zadržani), auto-odbaci (Odbačeni), ili auto-napusti (Napušteni). Ova opcija neće biti omogućena ako je adresa već na jednom od pošiljateljevih filtera.

Kada ste završili, kliknite na gumb Pošalji Sve Podatke na vrhu ili na dnu stranice. Ovo će poslati sve odabrane akcije za sve administrativne zahtjeve za koje ste se odlučili.

Povratak na stranicu sažetak.